Безпека більш ніж результат
Адреса: 83004, Україна, м. Донецьк, вул. Батищева, 2а
Тел: +38(062)349-0-876, +38(062)213-0-876
Тел. моб: +38(050)470-31-41, Факс: +38(062)334-98-97
E-mail: stroytest@ukr.net

РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР НА БЕЗПЕКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ
ТОВ "ДОНСТРОЙТЕСТ"

Атестат акредитації № 2H1125 від 29.04.2013 г.
Свідоцтво про атестацію № ВЛ-071/2011 від 11.04.2011 г.
Ліцензія ДСНС України АЕ № 184327 від 15.03.2013 г.

Проведення вогневих випробувань будівельних конструкцій, виробів та матеріалів з метою класифікації згідно з ДБН В.1.1-7-2002 та ДБН В.1.2-7-2008 які встановлюють основні вимоги до виробів, будівель і споруд по забезпеченню пожежної безпеки визначеними в «Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд »затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 р. № 1764

визначення меж вогнестійкості наступних будівельних елементів:

 • перекриттів і покриттів будівель і споруд, у тому числі виконаних з монолітного залізобетону - показники REI, RE за ДСТУ Б В.1.1-20:2007;
 • стін несучих, самонесучих і стін сходових клітин - показник REI за ДСТУ Б В.1.1-19:2007, для засклених елементів додатково може використовуватися критерій W;
 • стін не несучих зовнішніх і внутрішніх (перегородок) - показники Е, EI за ДСТУ Б В.1.1-15:2007, для засклених елементів додатково може використовуватися критерій W;
 • маршів сходових клітин та сходових майданчиків - показник R за ДСТУ Б В.1.1-23:2009;
 • балок і ригелів, в тому числі виконаних з монолітного залізобетону - показник R за ДСТУ Б В.1.1-13:2007;
 • колон з системою вогнезахисту або виконаних з монолітного залізобетону - показник R за ДСТУ Б В.1.1-14:2007;
 • балконів і проходів - показник R за ДСТУ Б В.1.1-26:2010;

визначення меж вогнестійкості:

 • дверей, воріт, люків - показники Е, EI за ДСТУ Б В.1.1-6-2001; для елементів до яких не пред'являються вимоги по теплоізолювальної здатності I використовується критерій ЕW;
 • вентиляційних каналів (повітроводів) - показники Е, EI за ДСТУ Б В.1.1-16:2007, якщо негерметичність обмежується, додатково визначається показник S;
 • електричних та оптичних кабелів, кабельної арматури, кабельних ліній - показники Р, РН за ДСТУ Б В.1.1-11:2005;
 • підвісних стель - показник RI за ДСТУ Б В.1.1-9:2003;
 • кабельних проходок і проходок пластикових труб - показники Е, EI за ДСТУ Б В.1.1-8:2003;
 • протипожежних вікон - показник EI, додатково може використовуватися критерій W;
 • протипожежних та протидимних завіс (екранів) - показник EI, ЕW;
 • протипожежних вентиляційних клапанів - показники Е, EI, якщо негерметичність обмежується, додатково визначається показник S.

визначення вогнезахисної ефективності вогнезахисних покриттів та облицювань:

 • несучих будівельних металевих конструкцій - показник R за ДСТУ Б В.1.1-17:2007;
 • несучих будівельних залізобетонних конструкцій - показник REI за ДСТУ Б В.1.1-30:2012.

визначення показника поширення вогню будівельними конструкціями:

 • по вертикальним конструкціям (колонам, зовнішнім та внутрішнім стінах, перегородках, стінах сходових клітин, протипожежних перешкод) - показник М за ДБН В. 1.1.7-2002;
 • по горизонтальним конструкціям (ригелів, балок, перекриттів, маршів та площадок сходів, підвісних стель, повітроводам, трубопроводах) - показник М за ДБН В. 1.1.7-2002.

визначення коефіцієнта спучення вогнезахисних спучующихся (інтумесцентних) покриттів:

 • випробування з визначення об'ємного коефіцієнта спучення - показник Коб за ДСТУ-Н-П Б В.1.1-29:2010;
 • випробування з визначення лінійного коефіцієнта спучення - показник Кл по ДСТУ-Н-П Б В.1.1-29:2010.

визначення групи вогнезахисної ефективності вогнезахисних матеріалів для деревини:

 • визначення групи вогнезахисної ефективності вогнезахисних покриттів і просочувальних матеріалів - I, II групи за ГОСТ 16363-98, ГОСТ 30219-95.

визначення групи важкогорючих і горючих твердих речовин та матеріалів:

 • оцінка горючості неметалічних матеріалів - групи важко-, горючі, труднозаймисті, середньої займистості, легкозаймисті за ГОСТ 12.1.044-89.

Вогневі випробування проводяться за стандартизованими методиками на повномасштабних зразках будівельних конструкцій з використанням 4 основних печей:

 • піч для вогневих випробувань стрижневих конструкцій;
 • піч для вогневих випробувань огороджувальних будівельних і суднових конструкцій;
 • піч для вогневих випробувань перекриттів, покриттів і фрагментів будівель і споруд;
 • піч для вогневих випробувань конструкційних виробів.
Розміри вогневого простору вогневих печей дозволяють проводити випробування з визначення вогнестійкості будівельних конструкцій одночасно на чотирьох зразках для економії коштів і часу наших Замовників.